AMO: Aktuálna situácia na Slovensku

Africký mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný v okresoch Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca. K 25.11.2020 bolo potvrdených 404 prípadov u diviačej zveri a 28 prípadov v chove domácich ošípaných.

Na území Slovenska naďalej prebieha intenzívny lov diviačej zveri. V poľovníckej sezóne 2019/2020 sa poľovníkom podarilo znížiť stavy diviačej zveri o 75 223 kusov.

Situácia za hranicami Slovenska je však oveľa horšia a naďalej pribúdajú nové prípady. V okolitých krajinách len v tomto kalendárnom roku zaznamenali už viac ako 5 200 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku, ide o viac ako 1940 prípadov, a viac ako 1290 prípadov v Maďarsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie Slovenskej republiky. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom. V prípade domácich chovov ošípaných, počet pozitívnych prípadov presiahol hranicu 1 760 nákaz. Len v tomto roku je tak evidovaných cez 7 140 prípadov AMO v okolitých krajinách. 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že na základe negociácií expertov ŠVPS SR predstaviteľmi Európskej Komisie , následnej prezentácii krokov a realizovaných opatrení súvisiacich s výskytom a zabránení šírenia afrického moru ošípaných v Slovenskej republike a odsúhlasení tohto postupu zástupcami členských krajín EÚ na rokovaní Stáleho výboru re pre krmivá, zvieratá a potraviny- sekcie zdravia zvierat dňa 16.12.2019 bolo dňa 18.12.2019 publikované v Úradnom vestníku EÚ Vykonávacie rozhodnutie Komisie č 2169/2019/EC , ktoré upravuje zóny na infikovanom území AMO na Slovensku. EK pozitívne posúdila všetky aktivity ŠVPS SR v oblasti kontroly afrického moru ošípaných v infikovanom regióne Trebišova a Michaloviec. Využitie finančných prostriedkov, ktoré boli mimoriadne poskytnuté Vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa efektívne využívajú na zdolávanie nákazy a aj do budúcnosti takáto podpora bude nevyhnutná.

Úprava zón pre okresy Trebišov a Michalovce ktoré boli doposiaľ zaradené do časti III prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie - ako územie s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných bolo preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zverihttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=EN

Preklasifikovanie územia je výsledkom spolupráce všetkých zainteresovaných strán ( chovateľov, poľovníkov, veterinárnych lekárov, verejnej správy, spracovateľov bravčového mäsa) pokiaľ ide o uplatňovanie nariadených opatrení.
V praxi to znamená úpravu možnosti premiestňovania ošípaných z komerčných registrovaných chovov, uľahčenie obchodovania s ošípanými a označovanie mäsa jatočných ošípaných pochádzajúcich z týchto oblastí oválnou značkou platnou pre celé územie EÚ .

POČET PRÍPADOV AMO V ŠTÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE OD 1.1.2020 DO SÚČASNOSTI

Mapa so zobrazením infikovaných oblastí, nárazníkových zón a vykreslenie novej NZ na severnej hranici s Poľskom.

 

 

 Zoznam poľovných revírov zaradených do zón nájdete v prílohe v excelovskom súbore.

Od 21. augusta 2019 je zabezpečená distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov, za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Boxy dostalo do užívania 595 užívateľov poľovných revírov v okresoch:

Potvrdené prípady AMO:
u diviačej zveri

INTERAKTÍVNA MAPA TU 

 • 404. nález -  diviača, samec; PZ Miľač Dargov; KÚ: Dargov; PR: Dargov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 25.11.2020
 • 403. nález -  dospelý diviak,samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, nájdený-uhynutý 25.11.2020
 • 402. nález -  diviača, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, nájdené-uhynuté 25.11.2020
 • 401. nález -  diviak - lanštiak, samec; PZ Nimrod; KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, nájdený-uhynutý 25.11.2020
 • 400. nález -  dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 25.11.2020
 • 399. nález -  diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Košice; KÚ: Svinica; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 25.11.2020
 • 398. nález -  diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený 24.11.2020
 • 397. nález -  diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 396. nález -  diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 395. nález -  diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť; KÚ: Malá Trňa; PR: Slovenské nové Mesto, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 394. nález -  diviak - lanštiak, samec; PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach; KÚ: Svinica; PR: Prameň Bidovce, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 24.11.2020
 • 393. nález -  diviača, samica; PZ Poľana so sídlom v Ďurkove; KÚ: Ďurkov; PR: Poľana, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 392. nález -  diviak - lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, uhynutý - nájdený 24.11.2020
 • 391. nález -  diviak - lanštiak, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 24.11.2020
 • 390. nález -  diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 389. nález -  diviača, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 388. nález -  dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený 24.11.2020
 • 387. nález -  dospelý diviak,samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený 24.11.2020
 • 386. nález -  diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 385. nález -  diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 384. nález -  dospelý diviak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 24.11.2020
 • 383. nález -  diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 24.11.2020
 • 382. nález -  dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 24.11.2020
 • 381. nález -  diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR:Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený 23.11.2020
 • 380. nález -  diviak lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 23.11.2020
 • 379. nález -  diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
 • 378. nález - diviača, samec; lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené 20.11.2020
 • 377. nález - diviak - lanštiak, samica; lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 20.11.2020
 • 376. nález - diviak - lanštiak, samec; Poľovné združenie TOPOĽ; KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený 20.11.2020
 • 375. nález - diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený 20.11.2020
 • 374. nález - diviača, samec; SPZ PZ Kráľa Mateja v Gemeri; KÚ: Gemer; PR: GEMER, okres Revúca, ulovené bez zmien správania 19.11.2020
 • 373. nález - diviača, samica; SPZ PZ Kráľa Mateja v Gemeri; KÚ: Otročok; PR: GEMER, okres Revúca, ulovené bez zmien správania 19.11.2020
 • 372. nález - diviača; Tokajská poľovnícka spoločnosť; KÚ: Čerhov; PR: Slovenské Nové Mesto, okresTrebišov, nájdené-uhynuté 19.11.2020
 • 371. nález - diviača; PS Bučina; KÚ: Žatkovce; PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté 18.11.2020
 • 370. nález - dospelý diviak, samica; PS Bučina; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
 • 369. nález - dospelý diviak; PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
 • 368. nález - diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
 • 367. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Košice; KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské Lesy II, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté 18.11.2020
 • 366. nález - diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach; KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania 18.11.2020
 • 365. nález - diviak - lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres KošiceII, nájdený-uhynutý 18.11.2020
 • 364. nález - diviak - lanštiak, samica; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý 18.11.2020
 • 363. nález - diviak - lanštiak, samica; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý 18.11.2020
 • 362. nález - diviak - lanštiak, samica; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
 • 361. nález - diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý 18.11.2020
 • 360. nález - diviča; PS Bučina; KÚ: Veľký Slivník; PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté 18.11.2020
 • 359. nález - diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Veľký Slivník; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený uhynutý 18.11.2020
 • 358. nález - diviača, PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté 18.11.2020
 • 357. nález - diviača, samica; PZ Jakovany; KÚ: Olejnikov PR: Majdan, okres Sabinov, nájdené-uhynuté 18.11.2020
 • 356. nález - diviača, samica; PZ Bukovinka Sečovská Polianka; KÚ: Dargov PR: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté 13.11.2020
 • 355. nález - diviača, samec; PZ Poľana, KÚ: Osikov PR: Poľana okr. Bardejov, nájdené-uhynuté 13.11.2020
 • 354. nález - diviak - lanštiak, samec; PZ Poľana; KÚ: Osikov PR: Poľana. okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 13.11.2020
 • 353. nález - diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Sobrance; KÚ: Dargov PR: Slanské vrchy II. okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 13.11.2020
 • 352. nález - diviača; samec Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Košice; KÚ: Košický Klečenov PR: Slanské vrchy I. okr. Košice-okolie, ulovený bez zmien správania 11.11.2020
 • 351. nález - diviača; Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Košice; KÚ: Svinica PR: Slanské vrchy I. okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 11.11.2020
 • 350. nález - diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce PR: Bačkov okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 11.11.2020
 • 349. nález - diviača, samec; Poľovné združenie TOPOĽ, Mokrance KÚ: Mokrance PR: Topoľ okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 11.11.2020
 • 348. nález - diviača, samec; Združenie poľovníkov Olšava-Ruskov, KÚ: Ruskov PR: Olšava okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 11.11.2020
 • 347. nález - dospelý diviak; PO Čečanka Čečejovce KÚ: Čečejovce PR: Repiská okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 11.11.2020
 • 346. nález - dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Vranov nad Topľou, KÚ: Banské PR: Slánske vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 11.11.2020
 • 345. nález - dospelý diviak, samec; PZ Nimród, Priekopa, KÚ: Hradisko pri Terni PR: Nimród okr. Prešov, nájdený-uhynutý 11.11.2020
 • 344. nález - dospelý diviak, samica; PZ Nimród, Priekopa, KÚ: Hradisko pri Terni PR: Nimród okr. Prešov, nájdený-uhynutý 11.11.2020
 • 343. nález - diviača, PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
 • 342. nález - diviača, samica, PPZ Poľana so sídlom v Ďurkove, okres Košice-okolie, KÚ: Ďurkov, PR: Poľana, nájdený-uhynutý 06.11.2020
 • 341. nález - diviača, samec, Poľovnícka organizácia HRAB, okres Košice- okolie, KÚ: Haniska, PR: Konopné, nájdený-uhynutý 06.11.2020
 • 340. nález - dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 04.11.2020
 • 339. nález - dospelý diviak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš okr. Bardejov, nájdený-uhynutý 04.11.2020
 • 338. nález - diviak-lanštiak; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý 04.11.2020
 • 337. nález - diviak-lanštiak, samica; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý 04.11.2020
 • 336. nález - diviak-lanštiak, samec; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Gerlatov,, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý 04.11.2020
 • 335. nález - dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 04.11.2020
 • 334. nález - diviača, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 04.11.2020
 • 333. nález - dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 04.11.2020
 • 332. nález - dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
 • 331. nález - diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, PR: Bukovina, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý 03.11.2020 
 • 330. nález - dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 02.11.2020
 • 329. nález - dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 02.11.2020
 • 328. nález - dospelý diviak, samec; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 02.11.2020
 • 327. nález - dospelý diviak, samec; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý 02.11.2020
 • 326. nález - dospelý diviak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, PR: Konopné, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 02.11.2020
 • 325. nález - diviača, samec, Poľovnícka organizácia HRAB, okres Košice II, KÚ: Poľov, PR: Konopné, nájdený-uhynutý 02.11.2020
 • 324. nález - diviak-lanštiak, samica; PS Bučina so sídlom v Mošurove, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 30.10.2020
 • 323. nález - diviača, samica; PS Bučina so sídlom v Mošurove, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 30.10.2020
 • 322. nález - diviak-lanštiak, samica; PS Bučina, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý 30.10.2020
 • 321. nález - dospelý diviak, samica; PS Bučina, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdené-uhynuté 30.10.2020
 • 320. nález - dospelý diviak, samica; PS Bučina, KÚ: Žatkovce, okr. Prešov, nájdené-uhynuté 30.10.2020
 • 319. nález - diviača, samec; PZ Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, nájdené-uhynuté 30.10.2020
 • 318. nález - diviača, samec ; Poľovnícka organizácia PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Svinica, PR: Prameň, Košice - okolie, uhynuté, nájdené 27.10.2020
 • 317. nález - diviak - lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Svinica, PR: Prameň, Košice - okolie, uhynutý, nájdený
 • 316. nález - diviak - lanštiak, samec ; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, PR: Konopné, Košice - okolie, ulovený bez zmien správania 26.10.2020
 • 315. nález - dospelý diviak, samec; PZ Silická Planina, KÚ: Silica, okr. Rožňava, ulovený bez zmien správania 21.10.2020
 • 314. nález - diviača, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník pri Rožňave, okr. Rožňava, ulovené bez zmien správania 20.10.2020
 • 313. nález - diviača, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 21.10.2020
 • 312. nález - diviača,samica, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 21.10.2020
 • 311. nález - diviača, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 21.10.2020
 • 310. nález - dospelý diviak, samica; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík, Slanská dolina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 20.10.2020
 • 309. nález - dospelý diviak, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slanec, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 20.10.2020
 • 308. nález - diviak-lanštiak,, samica; PZ Dolina so sídlom v Poproči, KÚ: Poproč nad Bodvou, okr. Košice - okolie, zrazený autom 19.10.2020
 • 307. nález - diviak - lanštiak, samica ; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, Košice - okolie (Košice-mesto), nájdený-uhynutý 19.10.2020
 • 306. nález -diviak-lanštiak, samec, Poľovné združenie HUBERTLOV, PR: Urvisko, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý 13.10.2020
 • 305. nález - dospelý diviak, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý 13.10.2020
 • 304. nález - diviača, samica; PZ Bukovina Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, nájdené-uhynuté 13.10.2020
 • 303. nález - dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý 09.10.2020
 • 302. nález - diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté 09.10.2020
 • 301. nález - dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 12.10.2020
 • 300. nález - diviača, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 12.10.2020
 • 299. nález - diviača, samec; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý 12.10.2020
 • 298. nález - diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý 09.10.2020
 • 297. nález - diviak-lanštiak, samica , Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 09.10.2020
 • 296. nález - diviača, samec, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý 09.10.2020
 • 295. nález - dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.10.2020
 • 294. nález - diviak-dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Stankovce, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020 dátum konfirmácie: 06.10.2020
 • 293. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ TERNAVA, KÚ Sečovce, PR: Sečovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020 dátum konfirmácie: 06.10.2020
 • 292. nález - diviak-dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020 dátum konfirmácie: 06.10.2020
 • 291. nález - diviak-dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov,okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020 dátum konfirmácie: 06.10.2020
 • 290. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.09.2020
 • 289. nález - dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.09.2020
 • 288. nález - diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.09.2020
 • 287. nález - diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.09.2020
 • 286. nález - diviača; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.09.2020
 • 285. nález - dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.09.2020
 • 284. nález - diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 28.09.2020
 • 283. nález - diviača; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 28.09.2020
 • 282. nález - diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 28.09.2020
 • 281. nález - diviača, samec; PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, PR: Vlčia hora, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 280. nález - diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 279. nález - diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 278. nález - dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 277. nález - diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 276. nález - dospelý diviak, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 275. nález - diviača, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 274. nález - diviača, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 273. nález - diviak-lanštiak, samec, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 272. nález - diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.09.2020
 • 271. nález - diviak-lanštiak, samica, Poľovné združenie JANÍK , KÚ: Hrušov nad Turňou, PR: Silická Jablonica, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 23.09.2020
 • 270. nález - diviak-lanštiak, PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.09.2020
 • 269. nález - diviača, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 22.09.2020
 • 268. nález - diviača, samica; PO PZ Nomša Zemplínska Teplica PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 16.09.2020
 • 267. nález - dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.09.2020
 • 266. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, PR: Sam. baž. Pavlovce nad Uhom, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 265. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.09.2020
 • 264. nález - diviača samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 263. nález - dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 262. nález - dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 261. nález - dospelý diviak, samica; PO BEREK PR: Lúky, KÚ Bočiar, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 09.09.2020
 • 260. nález - diviača, samica; PZ JASTRAB; KÚ Veľká Ida, PR: Ida, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 08.09.2020
 • 259. nález - dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 258. nález - diviača, samec; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 257. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 03.09.2020
 • 256. nález - diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 255. nález - diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 31.08.2020
 • 254. nález - diviača, PZ SPZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 253. nález - diviača, PZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 252. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 251. nález - diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 24.08.2020
 • 250. nález - diviača, samec, PZ Breza, Rešica, PR: Bakoň okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.08.2020
 • 249. nález - diviača, samica; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 21.08.2020
 • 248. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 18.08.2020
 • 247. nález - diviak-lanštiak, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.08.2020
 • 246. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.08.2020
 • 245. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 244. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 243. nález - dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 242. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 241. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 240. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 239. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 238. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 237. nález - diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 06.08.2020
 • 236. nález - dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 235. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 234. nález - diviača, samec; PZ Slanská Slanec PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 233. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 232. nález - diviača, samec; PZ Peder, PR: Bodnárka, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.08.2020
 • 231. nález - diviača, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica (1725) , okr. Trebišov; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 230. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 229. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 228. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 227. nález - dospelý diviak, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.07.2020
 • 226. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 28.07.2020
 • 225. nález - dospelý diviak samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.07.2020
 • 224. nález - diviača, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, PR: Slanská dolina , okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 31.07.2020
 • 223. nález - diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hrhov, PR: PZ Hrhov, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 28.07.2020
 • 222. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BAGJAŠ Tornaľa, PR: Bagľaš Tornaľa, okr. Rimavská Sobota, ulovený dátum konfirmácie: 27.07.2020
 • 221. nález - dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Domica Kečovo, PR: Kečovo, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.07.2020
 • 220. nález - diviača, samec; Poľovnícka spoločnosť Legiňa, PR: Luhyňa , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 20.07.2020
 • 219. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.07.2020
 • 218. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Pokrok Zemplín, PR: Pokrok , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 14.07.2020
 • 217. nález - diviača, samica; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 30.06.2020
 • 216. nález - diviača, samica; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 23.06.2020
 • 215. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.06.2020
 • 214. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.06.2020
 • 213. nález - diviača, samec, Mestské lesy Košice, a.s., PR: Čermeľ, Košice mesto ( Košice I), nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.06.2020
 • 212. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 09.06.2020
 • 211. nález - diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 08.06.2020
 • 210. nález - diviača, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 08.06.2020
 • 209. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 208. nález - dospelý diviak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 207. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 206. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 205. nález - diviak-lanštiak, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 29.05.2020
 • 204. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.05.2020
 • 203. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.05.2020
 • 202. nález - dospelý diviak, samica; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeny, Kap. Kľačany, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.05.2020
 • 201. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 200. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 199. nález - dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 198. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 19.05.2020
 • 197. nález - diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 19.05.2020
 • 196. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 13.05.2020
 • 195. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Hubert Kuzmice, PR: Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 194. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 193. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 192. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 191. nález - dospelý diviak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 190. nález - diviak-lanštiak; WH Danubius s r.o. Leles, PR: Norbertus, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.05.2020
 • 189. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 188. nález - diviača; PZ KELECSENYI, PR: Kelesceni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 187. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 186. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 185. nález - dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 184. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 183. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 182. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 181. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina- Genciovka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 180. nález - diviak-lanštiak, samica; PS Bamara BREHOV PR:Brehov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 179. nález - diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 05.05.2020
 • 178. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 05.05.2020
 • 177. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BEREK Bačka, PR: Bačka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 176. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 175. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Sova, Kráľovský Chlmec, PR: Streda nad Bodrogom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 174. nález - diviača; samec, PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 173. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 172. nález - diviak-lanštiak, samica, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 171. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 170. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 169. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 168. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 167. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 166. nález - diviak-lanštiak, samicac; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 165. nález - diviača, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 164. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 163. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 162. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 161. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 160. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Družba Nižná Myšľa, PR: Barónsky kút, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 159. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.04.2020
 • 158. nález - dospelý diviak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.04.2020
 • 157. nález - dospelý diviak, samica; PZ Nimród, PR: Dobrá-Biel, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.04.2020
 • 156. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 155. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 154. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 153. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 152. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 151. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 150. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 149. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 148. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 147. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 146. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 145. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 144. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 143. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR:PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 142. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 141. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 140. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 139. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 138. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 137. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 136. nález - diviak-lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 135. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice, PR:PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 134. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA,PR: Brezina, lok.: Pisková Baňa okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 133. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 132. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 131. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 130. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 129. nález - dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 128. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 127. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske Vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 126. nález - diviak-lanštiak, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 125. nález - diviak-lanštiak, samec; OVRB Kojonna, PR: Kojonna, okr. Michalovce; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 14.04.2020
 • 124. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.04.2020
 • 123. nález - diviak-lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 09.04.2020
 • 122. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Hubert-Kuzmice, PR:Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 08.04.2020
 • 121. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert-Kuzmice, PR: PZ Hubert -Kuzmice, okr. Trebišov; ulovené so zmenami správania dátum konfirmácie: 08.04.2020
 • 120. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Lipovec BREZINA, PR: Minárska Lúka; okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 119. nález - diviak-lanštiak; PZ Slanská Dolina, PR: Slanská dolina, okr.Košice-okolie,nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 118. nález - dospelý diviak, samec; PO LAPSus Veľké Kapušany, PR: Corpus, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 117. nález - diviača, samica; PS Ticce Zatín, PR: č. 21 Zatín , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 03.04.2020
 • 116. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 115. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 114. nález - diviača-samica, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie,uhynutý-nájdený dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 113. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lok.: Pod Malým Lipovcom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 31.03.2020
 • 112. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 31.03.2020
 • 111. nález - diviak-lanštiak, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť, PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 30.03.2020
 • 110. nález - diviak- lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice; PR Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 30.03.2020
 • 109. nález - dospelý diviak, samec; Poľovnícky spolok HEČKA, PR: P.S. Hečka Kazimír, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.03.2020
 • 108. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 107. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 106. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 105. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, PR č.21 Zatín; okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 25.03.2020
 • 104. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lokalita: Zornica, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 25.03.2020
 • 103. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Erena Beša, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 102. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 101. nález - dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 100. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 99. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina,Berekyňa, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 18.03.2020
 • 98. nález - dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 97. nález - diviača, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 96. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 95. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 94. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 93. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 92. nález - dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 91. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 90. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 89. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 88. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 87. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 86. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 85. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 84. nález - diviak-lanštia;, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 83. nález - dospelý diviak, samec, PZ Latorica, PR Latorica-Čičrovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 13.03.2020
 • 82. nález - diviača, samica, PZ Hubert-Kuzmice, PR Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 81. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita: Záhumie, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 80. nález - dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PZ Helmec, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 79. nález - dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 78. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 77. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 76. nález - dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PR Zemplínska Nová Ves okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 75. nález - diviak-diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 74. nález - diviak-diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 73. nález - diviak-diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 72. nález - diviak-diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 71. nález - dospelý diviak -samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 70. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 69. nález - diviak-diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 68. nález - diviak-diviača, samec Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 67. nález - diviak-diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 66. nález - diviačia, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 65. nález - diviak,diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený -uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 64. nález - diviača, samica, Lesy SR, š.p. Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 63. nález - diviak-prasa, samec, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR Slánske lesy I. okr. Košice-okolie,; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 10.03.2020
 • 62. nález - dospelý diviak-samica, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR: Slánske lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 10.03.2020
 • 61. nález - diviak-diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 05.03.2020
 • 60. nález - diviak-diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 05.03.202
 • 59. nález - dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 03.03.2020
 • 58. nález - diviak- diviača, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, okr. Košice-okolie, PR Slánske lesy I; uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 02.03.2020
 • 57. nález - dospelý diviak, samica, PZ Nomša Zemplínska Teplica, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 28.02.2020
 • 56. nález - dospelý diviak, samica, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 26.02.2020
 • 55. nález - diviak-lanštak, samica, PZ Domaška,Trstená pri Hornáde, okr. Košice-okolie; uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 54. nález - dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 53. nález - diviak-diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 52. nález - dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté- nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 51. nález - dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov,okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 50. nález - diviak-lanštiak, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 49. nález - diviak-diviača, samica, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, nájdené, uhynuté dátum konfirmácie: 24.02.2020
 • 48. nález - diviak-diviača, PO LAPSus Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 17.02.2020
 • 47. nález - diviak-diviača, samec, PZ Domaška, Trstená pri Hornáde, okr. Košice- okolie, ulovené so zmenami správania dátum konfirmácie: 17.02.2020
 • 46. nález - dospelý diviak, samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, nájdení, uhynuté dátum konfirmácie: 14.02.2020
 • 45. nález - diviak, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynutý,nájdený dátum konfirmácie: 31.01.2020
 • 44. nález - diviak, diviača, samec- OVRB Kojonna, Veľké Raškovce, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 43. nález - diviak-diviača, samica, PZ Nimród, Dobrá-Biel, okres Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 42. nález - diviak-lanštiak; PZ Diana Bracovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený dátum konfirmácie: 22.01.2020
 • 41. nález - dospelý diviak- samica, PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 40. nález - diviak- lanštiak; PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 39. nález - diviak- samec-lanštiak- SPZ- Poľovný revír Hornád, Trstená Pri Hornáde, okr. Košice- okolie; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 17.01.2020
 • 38. nález - diviak- samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov,ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.01.2020
 • 37. nález - diviak- samec, lanštiak, PZ Čajka Trebišov II, nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 14.01.2020
 • 36. nález - diviak- diviača, PZ Latorica, Čičarovce, okr. Michalovce, ulovené dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 35. nález - diviak-lanštiak, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 34. nález - diviak- lanštiak- PZ Nimród-Dobrá-Biel, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 08.01.2020
 • 33. nález - diviak-samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené-uhynuté dátum konfirmácie: 03.01.2020
 • 32. nález - diviak, dospelý, samica, KÚ Ćičarovce, PR Latorica -Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 31. nález - dospelý diviak, samec. KÚ Čičarovce, PR Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 30. nález - diviak- diviača, samica , KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; nájdené uhynuté dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 29. nález - diviak- lanštiak, samica - SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; nájdené uhynuté dátum konfirmácie: 17.12.2019
 • 28. nález - diviak, diviača, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 10.12.2019
 • 27. nález - diviak, diviača, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 26. nález - diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 25. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 05.12.2019
 • 24. nález - PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, dospelý diviak, uhynuté, nájdené: dátum konfirmácie: 2.12.2019
 • 23. nález - PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, diviak-diviača, ulovené, dátum konfirmácie 21.11.2019
 • 22. nález - PZ Latorica Čičarovce, samica, lanštiak, ulovené, dátum konfirmácie : 14.11.2019
 • 21. nález - PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, diviak- prasa, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 4.11.2019
 • 20. nález – PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka, diviak - lanštiak, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 29.10.2019
 • 19. nález – Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, diviak-samec, ulovené so zmenami správania, dátum konfirmácie: 15.10.2019
 • 18. nález – PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, diviak, samica, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 08.10.2019
 • 17. nález – PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov, diviak, samica, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 3.10.2019
 • 16. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov diviak, samec, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie : 26.9.2019
 • 15. nález - SPK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus, dospelý diviak nájdený uhynutý, dátum konfirmácie 26.9.2019
 • 14. nález – PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov, diviak- diviača– nájdené, uhynuté, dátum konfirmácie: 26.9.2019
 • 13. nález – PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, nájdený uhynutý diviak , dátum konfirmácie: 17.9.2019
 • 12. nález – PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica, dátum konfirmácie: 2.9.2019
 • 10.-11. nález - PS Ticce Zatín, KU Zatín, 2 nájdené uhynuté diviaky, 2 x samec, dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 9. nález - PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak, samic . dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 6.-8. nález - PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie – 3 nájdené uhynuté diviaky, dátum konfirmácie: 26.8.2019
 • 5. nález - nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak , dátum konfirmácie: 20.8.2019
 • 3 a 4. nález - ulovené, PS Ticce Zatín, KU Zatín, oba ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 16.8.2019
 • 2. nález - nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 1. nález - V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne, dátum konfirmácie: 8.8.2019

u domácich ošípaných

 • 28. nález - súkromný chovateľ ,úžitkový chov ošípaných, obec Buzica, 19.09.2020 chovateľ hlási abort prasnice ( mala aj krvácaniny na uchu a krku) odobratá vzorka na AMO , úhyn tejto prasnice 20.09.2020, potvrdenie AMO v chove Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene; spolu v chove 25 ošípaných, depopulácia chovu dňa 24.09.2020 dátum konfirmácie: 22.09.2020
 • 27. nález - súkromný drobnochovateľ , neregistrovaný chov(!), zdravotné problémy u výkrmových ošípaných, v chove 2 ošípané 170 a 150 kg, pozitívne testované ošípané na AMO, utratenie ošípaných 04.09.2020, chov z s nízkou úrovňou biologickej ochrany, výskyt v obci Hrušov cca 2 km od SK/HU hranice dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 26. nález - chovateľ ošípaných v obci Nižný Žipov, v chove úhyn 300 kg kanca, pozitívne testovaný na AMO, depopulácia ohniska 4.9.2020 ( 5 ks prasníc, 17ks výkrm a 10 odstavčiat) dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 25. nález - súkromný chovateľ ošípaných , obec Malé Ozorovce, v chove úhyn cca 120 kg ošípanej, laboratórne potvrdený AMO; na danej adrese v chove, ostávajúce ošípané v ohnisku ( 1 prasnica +7 ciciakov + 5 výkrmových ošípaných) depopulované dňa 04.09.2020 dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 24. nález - súkromný drobnochovateľ v obci Michaľany, odber vzoriek ošípanej počas domácej zabíjačky, laboratórne potvrdený AMO, ošípaná bez klinických príznakov; ostávajúce 2 ošípané na adrese potvrdenia nákazy depopulované dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 23. nález - súkromný drobnochovateľ v obci Streda nad Bodrogom, ošípaná náhle uhynula, laboratórny výsledok potvrdil AMO v chove; ostávajúca 1 ošípaná patriaca rodinnému príslušníkovi usmrtená, ohnisko depopulované dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 22. nález - výskyt u súkromného chovateľa v obci Zemplínske Hradište, okr. Trebišov; vzorka odobratá v chove v rámci monitoringu afrického moru ošípaných v pásme pozorovania- teda v 10 km pásme potvrdeného výskytu AMO u domácich ošípaných; V chove bolo 11 ošípaných, uhynutý kanec bol pozitívne testovaný na AMO. Spolu 10 ošípaných ( 1 prasnica a 9 odstavčiat) bolo utratených dňa 27.08.2020. dátum konfirmácie: 27.08.2020
 • 21. nález - súkromný chov ošípaných, v rovnakej obci ako prípad č. 20 ( Zemplínska Nová Ves- Úpor), v chove zdravotné problémy ošpaných, 4 ošípané z toho 1 kanec a 1 prasnica, depopulácia 26.8.2020 dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 20. nález - chov ošípaných u súkromného chovateľa v obci Zemplínska Nová Ves, časť Úpor, v chove je 22 ošípaných z toho 1 kanec a 3 prasnice, začiatkom 35. týždňa roku 2020 pozorované zdravotné problémy u ošípanej, vzorka odoslaná na vyšetrenie 24.8.2020, potvrdenie 25.08.2020, opatrenia prijaté vrátane depopulácie ohniska nákazy dátum konfirmácie: 25.08.2020
 • 19. nález - farma Agropodniku Slamoz- farma Čalovka, okr. Trebišov. V ohnisku nákazy sa momentálne nachádza 221 ošípaných, usmrtenie ošípaných 26.08.2020 dátum konfirmácie: 25.08.2020
 • 18. nález - registrovaný chov v obci Zemplínsky Branč, v chove 26 ošípaných, pozorované zdravotné problémy u ošípaných a kožné zmeny; odber vzoriek potvrdil nákazu AMO. Následná depopulácia ohniska, cca 4 km od ohniska v Zemplínskom Hradišti potvrdenom 17.08.2020 dátum konfirmácie: 21.08.2020
 • 17. nález - chov v obci Mokrance; malý registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice); približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov.U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy – potrat (abortus) u gravidnej prasnice, potvrdená nákaza AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov realizovaná. dátum konfirmácie: 21.08.2020
 • 16. nález - chov v obci Luhyňa; komerčný chov ošípaných s celkovým počtom 380 ošípaných (z toho 35 prasníc).U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy a prasnica následne náhle uhynula. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári vykonali odber vzoriek a pitvu uhynutej ošípanej. Následne úhyn ďalších 2 prasníc a viacero zvierat prejavovalo príznaky afrického moru ošípaných. Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na neškodné odstránenie. Depopulácia ošípaných v chove následne po potvrdení nákazy zrealizovaná. dátum konfirmácie: 17.08.2020
 • 15. nález - registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 16 ošípaných (z toho 2 prasnice), obec Zemplínske Hradište, V chove ochorela prasnica, ktorá následne uhynula.Kontaktné zidentifikované chovy ošípaných depopulované dátum konfirmácie: 17.08.2020
 • 14. nález - obec Veľké Trakany, okr. Trebišov, ošípaná (prasnica) uhynula počas pôrodu (ciciaky boli porodené už uhynuté). Miesto výskytu je v 3 km ochrannom pásme , ktoré bolo vytýčené v súvislosti s ohniskom obci Čierna a vzorka vyšetrená v rámci monitoringu v ochrannom pásme AMO. dátum konfirmácie: 08.08.2019
 • 13. nález - druhé potvrdenie ( ohnisko nákazy)v roku 2020 - obec Janík, okr. Košice-okolie, súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 20 ošípaných v chove; ku dňu potvrdenia nákazy 5 ošípaných uhynulo; ošípané pospávali neprijímali krmivo, pitva ošípaných ( výrazne zväčšená tmavá slezina) poukázala na nákazu AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov v obci 7.8.2020 dátum konfirmácie: 08.08.2019
 • 12. nález - prvý nález v roku 2020 - obec Čierna, okr. Trebišov súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 2 ošípané v chove; ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo, následne úhyn obochošípaných dátum konfirmácie: 10.07.2020
 • 11. prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo. Dátum konfirmácie: 19.8.2019
 • 10. prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 9. prípad - obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený 4 prípad , v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané , 1 uhynula. Dátum konfirmácie:15.8.2019
 • 7 a 8. prípad - obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula, dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 6. prípad - obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 5. prípad - záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch. Dátum konfirmácie: 13.8.2019
 • 4. prípad - ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie, dátum konfirmácie: 6.8.2019
 • 3. prípad - u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obvi Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia- teplota , kožné zmeny, . Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene, dátum konfirmácie: 6.8.2019
 • 2. prípad - Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec. Dátum konfirmácie: 30.7.2019
 • 1. prípad - Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci

Informácia pre verejnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazyMimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/1823-amo-aktualna-situacia-na-slovensku.html