Vek jeleňa

Dátum zverejnenia: St, 06/21/2017 - 13:20

Určiť vek zveri pred odstrelom je veľmi zložitý a nezvratný proces, preto je potrebné to čo najlepšie odhadnúť. Môžeme tak spraviť niekoľkými spôsobmi, napríklad podľa chrupu, podľa veľkosti a fyzickej vyspelosti tela, podľa parožia.

Práve táto posledná metóda je veľmi zavádzajúca. Takýmto omylom môže byť napríklad 8 ročný jeleň s mimoriadne silným parožím, ktorý bol iba na základe silného parožia posúdený ako dospelý vo vrchole svojho veku. Alebo jeleň so slabým parožím bol ulovený ako mladý výradový jeleň. V skutočnosti to bol 14 ročný jeleň. To dosvedčuje, že netreba posudzovať len podľa parožia.

Ďalším posudzovacím znakom môže byť postoj tela, teda keď je jeleň starší ako 12 rokov, predné nohy sa zdajú byť viac posunuté dozadu a jeho hlboko sklonená hlava a celkový dojem naznačujú ako by sa nakláňal dopredu.

Obvod, sila a spôsob nosenie parožia zohrávajú veľmi veľkú rolu a tieto kritéria môžeme dobre v prírode rozoznať.

Ďalšími dôležitými faktormi je línia chrbta a brucha ako aj formovanie parožia, ktoré však postačujú prirodzene iba na hrubú orientáciu medzi mladým a starým jeleňom.

Podľa expertov na jeleniu zver je výzor hlavy základným parametrom pri odhade veku jeleňa. Dospelý jeleň je charakteristický masívnym výrazom tvárovej časti hlavy, papule a nosa. Mladé jelene a jelene stredného veku naproti tomu majú spravidla štíhlejšiu a jemnejšiu tvárovú časť hlavy.

Nesprávny odstrel jeleňa je pre každého správneho poľovníka nepríjemné, ale tolerovať neznalosť je poľutovaniahodné.


 

ISSN 1335-2407 Hubertlov 2013

6707
5400