VN Ružiná

Číslo revíru: 
3-5700-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Lučenec
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na pravom brehu VN v úseku od hrádzového telesa po koniec areálu prevádzkového objektu správcu VN, ktorý predstavuje dĺžku 420m a na ľavom brehu v úseku do 105m od hrádzového telesa platí zákaz lovu rýb. Obidve hranice uvedených vzdialeností sú označené tabuľou s nápisom „Zákaz lovu rýb! V západnej časti pri obci Divín sa nachádza prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej a platí tu zákaz lovu rýb. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Mapka VN Ružiná je umiestnená na obálke. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/