VN Revištské Podhradie

Číslo revíru: 
3-5660-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žarnovica