Váh č.12

Číslo revíru: 
3-4610-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bytča
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Bytča
Popis revíru: 

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od ústia potoka za obcou Beňov po priehradné teleso VN Hričov.