Váh č.11

Číslo revíru: 
3-4600-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Považská Bystrica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Váhu od sútoku starého koryta a kanála Vážskej kaskády na konci hrádze (Špic) pri obci Orlové po ústie potoka za obcou Beňov do Hričovského kanála. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm, lieň 35 cm.