Ubľa

Číslo revíru: 
4-3010-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Snina
Organizácia: 
MO SRZ Snina
Popis revíru: 

Potok Ubľa od štátnej hranice SR - Ukrajina po pramene.