Torysa č. 2

Číslo revíru: 
4-2900-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prešov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Prešov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš.