Štrkovisko Zelený Háj

Číslo revíru: 
2-4260-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
MO SRZ Hurbanovo
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Zelený Háj.