Slaná č. 4

Číslo revíru: 
4-2290-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
MO SRZ Dobšiná
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Slaná od ústia Dobšinského potoka po pramene.