Rybné

Číslo revíru: 
4-2170-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bardejov
Organizácia: 
MO SRZ Bardejov
Popis revíru: 

Rybné od ústia pri Lenártove v doline Veľkého potoka po pramene.