Podkylavka-Prašník

Číslo revíru: 
2-2140-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Organizácia: 
MO SRZ Vrbové
Popis revíru: 

Potok Podkylavka od ústia pri obci Prašník po pramene a Pustovecký potok od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.