Parná č.2

Číslo revíru: 
2-2060-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trnava
Organizácia: 
MsO SRZ Trnava
Popis revíru: 

Čiastkové povodie riečky Parná od hate pri obci Zvončín rkm 23,6 po hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z vodnej nádrže Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.