Orava č. 2

Číslo revíru: 
3-2720-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dolný Kubín
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne. Úsek rieky od ústia Raciborského potoka po lavičku pre peších v Dolnej Lehote predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, podustva 35 cm, jalec hlavatý 30 cm