Myjava č.2

Číslo revíru: 
2-1380-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Senica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Senica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč - Šajdíkove Humence po cestný most Majeričky - Podbranč. Lovná miera: lieň 30 cm.