Lúčanský potok

Číslo revíru: 
4-1390-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Nová Ves
Popis revíru: 

Lúčanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.