Laborec č. 2

Číslo revíru: 
4-1130-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Michalovce
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Michalovce
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske-Krivošťany.