Ipeľ č. 5

Číslo revíru: 
3-1260-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Lučenec
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Lučenec
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda - hraničná voda.Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom. Lovná miera: amur 70 cm.