Hronské rameno Plavno

Číslo revíru: 
3-5570-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Vodná plocha ramena Hrona pri obci Šalková. Časť ramena označená tabufami v zalesnenom úseku je CHRO - celoročný zákaz lovu