Hron č. 9

Číslo revíru: 
3-1110-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.