Hričovský kanál

Číslo revíru: 
3-1030-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bytča
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Bytča
Popis revíru: 

Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného bezmenného potoka za osadou Beňov po priehradné teleso VN Mikšová a od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.