Dunaj č. 3 – Zdrž VD (Čunovo – Hrušov)

Číslo revíru: 
2-0610-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko - Jaroveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od plavebného km 29 VD (tabuľa Stop športovej plavbe po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Z dôvodu výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej vodnej elektrárne po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od 1.1.2015 do 31.12.2017.