Dubnica č. 1

Číslo revíru: 
4-0400-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Nová Ves
Popis revíru: 

Potok Dubnica od ústia po cestný most v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.