Chrenovka

Číslo revíru: 
2-0260-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Zámky
Organizácia: 
MsO SRZ Nové Zámky
Popis revíru: 

Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov. Lovná miera : lieň-30 cm.