Bystrica (ban. bystrica)

Číslo revíru: 
3-0350-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného pritoku Harmanec od ústia po pramene.