Blava č.2

Číslo revíru: 
2-0140-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trnava
Organizácia: 
MsO SRZ Trnava
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia po priehradné teleso nádrže Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.