Balky

Číslo revíru: 
4-0010-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prešov
Organizácia: 
MsO SRZ Prešov
Popis revíru: 

Potok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.