Biela Voda č. 1 (púchov)

Číslo revíru: 
3-0110-4-3
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.