Rybochovné zariadenie Kubrica

Číslo revíru: 
2-2590-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Trenčín
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha 6 zemných rybníčkov v areáli rybochovného zariadenia pri obci Kubrica.