Rybníky Uhorské

Číslo revíru: 
3-3620-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Poltár
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha troch rybníkov v areáli rybochovného zariadenia SRZ Rada - Uhorské pri obci Rovňany.