Rybníky Ľubá

Číslo revíru: 
2-2530-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Nové Zámky
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Sústava troch rybníkov pri obci Ľubá.