Perechodovec

Číslo revíru: 
4-1890-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Snina
Organizácia: 
MO SRZ Snina
Popis revíru: 

Od ústia do rieky Cirocha pri obci Stakčín po pramene. V chovnom revíry je športový rybolov zakázaný celoročne.