Nitra č. 7 – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-2460-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Potoky Necpalský, Breziansky, Vyšehradný a Bazov od ústia do rieky Nitra po pramene.