Hutná – prítoky

Číslo revíru: 
3-1210-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Potoky Vádka od vodopádu v Ľubietovej po pramene a Slobodný potok od sútoku s Hutnou po pramene.