Dúbravský potok (dubnica)

Číslo revíru: 
3-0770-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Dúbravský a Strošovský potok od ústia do Tovarského potoka po pramene.