Vlastnícko-poľovnícky spolok Reca, Boldog, Nový Svet

Vlastnícko-poľovnícky spolok Reca, Boldog, Nový Svet

IČO:

42126916

Obchodné meno:

Vlastnícko-poľovnícky spolok Reca, Boldog, Nový Svet

Dátum vzniku:

18.07.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Reca 474, Reca, 92526

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108503983 - Reca

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený