Sv. Hubert poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy a lesa Oľka, Repejov

Sv. Hubert poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy a lesa Oľka, Repejov

IČO:

50120719

Obchodné meno:

Sv. Hubert poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy a lesa Oľka, Repejov

Dátum vzniku:

17.12.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oľka 180, Oľka, 06704

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520578 - Oľka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený