Slovenský poľovnícky zväz, šarišská regionálna organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, šarišská regionálna organizácia

IČO:

00418927

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, šarišská regionálna organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štúrova 20, Prešov, 08001

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524140 - Prešov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

03 - 2 zamestnanci