Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

IČO:

00418706

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Súdna 22, Trenčín, 91101

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505820 - Trenčín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec