Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Pole-Les Nevidzany

IČO:

35626381

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Pole-Les Nevidzany

Dátum vzniku:

01.01.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nevidzany, 95162

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500607 - Nevidzany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený