Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Jarabica

IČO:

31300731

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Jarabica

Dátum vzniku:

24.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šamudovce, Šamudovce, 07201

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427523151 - Šamudovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený