Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Handlová

IČO:

42358795

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Handlová

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Okružná 12/7, Handlová, 97251

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513997 - Handlová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený