Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Dubník

IČO:

34009973

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Dubník

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dubník, Dubník, 94135

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503169 - Dubník

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený