Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie CHOCEŇ Ladice

IČO:

35593393

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie CHOCEŇ Ladice

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostoľany pod Tribečom 100, Kostoľany pod Tribečom, 95177

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500429 - Kostoľany pod Tribečom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený