Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bezkyd

IČO:

17069637

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bezkyd

Dátum vzniku:

26.01.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zboj, Zboj, 06768

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419521051 - Zboj

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený