Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Košice-okolie

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Košice-okolie

IČO:

00418871

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Košice-okolie

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cesta pod Hradovou 13/A, Košice - mestská časť Sever, 04001

Okres:

SK0422 - Okres Košice I

Obec:

SK0422598151 - Košice - mestská časť Sever

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec