Poľovnícky spolok VYTEKANICA

Poľovnícky spolok VYTEKANICA

IČO:

42132169

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok VYTEKANICA

Dátum vzniku:

04.04.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený