Poľovnícky spolok Stasmo

Poľovnícky spolok Stasmo

IČO:

42417813

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Stasmo

Dátum vzniku:

10.02.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Belinského 4, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529460 - Bratislava - mestská časť Petržalka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený