Poľovnícky spolok Senková Podbiel

Poľovnícky spolok Senková Podbiel

IČO:

42391181

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Senková Podbiel

Dátum vzniku:

14.01.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podbiel 177, Podbiel, 02742

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A509981 - Podbiel

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený