Poľovnícky spolok ORLÍK

Poľovnícky spolok ORLÍK

IČO:

37962043

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok ORLÍK

Dátum vzniku:

15.01.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jána Bottu 862/6, Topoľčany, 95501

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236504998 - Topoľčany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený